PARKSON-HẢI PHÒNG

PARKSON-HẢI PHÒNG

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Thuỳ Dương Plaza, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải Phòng

- Điện thoại: (0225) 3722166

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)


Khám phá vẻ đẹp của bạn

@thefaceshopvietnam