MAXIMARK BA THÁNG HAI

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 3-3C Ba Tháng Hai, Q.10,Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 38328096

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)


Chọn tỉnh thành