LÝ THƯỜNG KIỆT

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 497 Hòa Hảo, P. 7, Q. 10, Tp. HCM

- Điện thoại: 18001060


Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn tỉnh thành