LOTTE EVERICH (Q.11)

LOTTE EVERICH (Q.11)

hông tin liên hệ

- Địa chỉ: 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 62521108

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Khám phá vẻ đẹp của bạn

@thefaceshopvietnam