ÔNG ÍCH KHIÊM

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 62 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, Tp.HCM

- Điện thoại: 08 3861 6116

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn tỉnh thành