VINCOM NGÔ QUYỀN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: TTTM Vincom, Số 496 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

- Điện thoại: (0236) 3968178

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)


Chọn tỉnh thành