VÕ VĂN NGÂN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 148 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

- Điện thoại: 08 3722 2023

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn tỉnh thành