CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 500 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 39906839

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn tỉnh thành