Hệ thống cửa hàng Hồ Chí Minh

Quận 1:  294 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1

##

Quận 2:  292 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 2