PHẠM VĂN THUẬN - BIÊN HÒA

PHẠM VĂN THUẬN - BIÊN HÒA


Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 89 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (025) 1381 8819

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

Khám phá vẻ đẹp của bạn

@thefaceshopvietnam